Connections

Når bladene er skeletteret, kan man tydeligt se et fintmasket net af forbindelser. En diskret hentydning til at alt omkring os, på samme måde, er forbundet i en større helhed. Bladets skrøbelige indre netværk er også dets skelet og det er det, der holder sammen på strukturen. Dette gælder i høj grad også for os mennesker. For vores vigtigste funktion som menneske og som levende organisme, er evnen til at samarbejde  og støtte hinanden i at arbejde hen imod noget større og bedre.