Privatlivspolitik

Hos PureLeaf prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne tekst beskriver, hvordan vi som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af pureleaf.dk, herunder køb af produkter, tilmelding til nyhedsbreve og udsendelse af markedsføringsmateriale m.m.
 
Vi opfordrer dig til at læse denne tekst grundigt, så du ved, hvordan vi behandler og anvender dine data. Hvis du har spørgsmål til, hvordan PureLeaf behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på mail@pureleaf.dk.
 
Denne datapolitik omfatter følgende emner:
1. Kategorier af persondata og formål
2. Videregivelse og overførsel af persondataene
3. Opbevaringsperiode
4. Dine rettigheder
5. Kontakt
6. Ændringer til denne politik
 
 


 
 

1. Kategorier af persondata og formål

Køb af produkter
Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer persondata om dig:
 
Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Privatadresse
Information om dit køb
 

Personoplysningerne indsamles og behandles til disse formål:
 
Behandling af ordrer, herunder forsendelse af købte produkter, udfyldelse af pakkelabel med dit navn og adresse, m.m.
Tilsendelse af e-mail og SMS når din levering er afsendt og/eller klar til eventuel afhentning.
Statistik og analyse til intern udvikling og forbedring af PureLeafs tilbud.
 
Tilmelding til nyhedsbrev
Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer persondata om dig:
 
E-mailadresse
 
Personoplysningerne indsamles og behandles til disse formål:
 
Udsendelse af nyhedsbreve, herunder information om vores produkter og aktiviteter samt markedsføringsmateriale, som du har givet samtykke til.
Statistik og analyse til intern udvikling og forbedring af PureLeafs tilbud.
 
Oprettelse af bruger på pureleaf.dk

Vi indsamler, registrerer og behandler følgende typer personoplysninger om dig:
 
Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Privatadresse
Eventuel anden information udfyldt af dig
 
Personoplysningerne indsamles og behandles til disse formål:
 
Hurtig ekspedering af ordrer.
Information om produkter og ydelser fra PureLeaf, som du har udtrykt ønske om at modtage og afgivet samtykke til, herunder andre marketingrelaterede forhold.
Statistik og analyse til intern udvikling og forbedring af PureLeafs tilbud.
 
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for de ovenfor beskrevne formål, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Vælger du ikke at give oplysningerne, vil konsekvensen være, at du ikke kan modtage den ønskede service (fx nyhedsbreve eller køb af produkter).
 
PureLeaf behandler personoplysninger til markedsføringsformål i henhold til den gældende lovgivning, herunder kravet om indhentning af samtykke før udsendelse af elektronisk markedsføring. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og vi vil dermed stoppe behandlingen af dine data. Hvis du trækker samtykket tilbage, berører det dog ikke lovligheden af den behandling, som er sket inden tilbagetrækningen.
 
 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

Vi giver kun vores leverandører adgang til persondata i det omfang, det er nødvendigt for at ekspedere din ordre.
 
 

3. Opbevaringsperiode

PureLeaf opbevarer personoplysninger og købsdata i 5 år i henhold til bogføringspligten. For tilmelding til nyhedsbreve opbevares personoplysninger frem til en eventuel framelding. For oprettelse af bruger på pureleaf.dk opbevares personoplysninger frem til en eventuel sletning af bruger.
 
 

4. Dine rettigheder

Du har til hver en tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og bede os berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata. Efter anmodning sletter vi dine persondata, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen på et andet grundlag (fx fakturering).
 
Du har også ret til at klage til:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Danmark
 
 

5. Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på mail@pureleaf.dk.
 
Adresseoplysninger:

PureLeaf
Ny Carlsberg Vej 146, 1. tv.
1799 København V
Danmark
 
 

6. Ændringer til denne politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivsinformation. Ændringer offentliggøres på siden her.